? עקידת יצחק
    

  •    עקידת יצחק

  •  

  • שיש גשר

  • 37 X 32 X 11 cm