? קין הורג את הבל

    

  • קין הורג את הבל

  •  

  • שיש גשר

  • 30 X 15 X 13 cm

  •