? שאול ויהונתן

    

  •  שאול ויהונתן

  •  

  • שיש מרמרה טורקי

  • 70 X 23 X 23 cm