? העקידה

    

  • העקידה

  •  

  • שיש קררה

  • 30 X 15 X 10 cm