? שבעת המינים

 •  
   •  שבעת המינים

   •  

   • חלקי מתכת, נחושת

   •  

   • 4 x 3 מטר\

   • פסל קיר גן ילדים, יבנאל

   

 •  

 •