• ידיים לשות  

  •  

  • "וחייבים על לישתה ועל עריכתה"

  • (מנחות ה'/ב)

  •  

  • אבן גשר

  • 33 x 32 x 15 cm

  •