•  

  •   

  • צורה מטאפיסית

"לאלוהים הפתרונים"

  • שיש קררה

  • 105 X 40 X 20 cm