•  

 
  • אם ותינוק בגבה

  •  

  • "התזכור נא ילד את הדרך הקשה"

  • (כ. קורקין)

  •  

  • שיש מרמרה

  • 65 x 32 x 28 cm

  •