• (65) אינתיפאדה א

  •  

  • "ותובואהו אבן גדולה על ראשו"

  • (יוסיפון שנו)

  •  

  • בטון וברזל

  • 170 X 110 X 100 ס"מ

  •