•  

  •   

  • (70) אם וילד

  •  

  • "היש כעוללי היש כגוזלי"

  • (ח.נ. ביאליק)

  •  

  • בטון ומתכת

  • פסל גן