• עקידת יצחק  

  • וכך היתה עקידת הטלא, ראש לדרום ופני למערב

  • (תמיד ז'/א)

  •  

  • שיש גשר

  • 35 x 26 x 16 cm

  •