•  

  • גבר בערום

  • "צופה נתתיך לבית ישראל"

  • (יחזקאל ג'/י"ז)

  •  

  • ברונזה

  • 90 x 30 x 25  cm

  •