• איש ורעיה מפקיעין

  • אבן פקיעין

  • 53 x 23 X 30 cm

  •  

  • "נגילה בזמרת דוד כל עוד לא העיבו הענבים"

  • (שאול טשרניחובסקי)