•  

  •   

  • אשה טורסו  

  • "אתם גוף בלי ראש ובלא לב, עצמות מטבע צורת האדם ואין אדם"

  • (סופר וספר ע. 219 )

  •  

  • שיש קררה

  • 75 x 26 x 15  cm

  •