• הריון מופשט   

  • "ויתן ה' לה הריון ותלד בן"

  • (מ.רות ז'/י"ג)

  •  

  • שיש קררה

  • 75 x 40  cm

  •  

  •