? פיסול סביבתי - עמל ועבודה

  •  

 

·         עמל יוצרים

·          פסל סביבתי – מועצת פועלים טבריה

·         אבן מלאכותית 

3 מטר גובה