? זוג צמוד א

    

  • זוג צמוד א  

  •  

  •  שיש יפתח

  •     61 X 18 X 12   ס"מ

  •