•   

  • אפרקדן

  •  

  • "והלה נפל אפרקדן בפישוט ידיים ריקות"

  • (בן ציון, קי"א)

  •  

  • מתכת מצופה

  • 60 x 34 x 20 cm

  •  

  •