•  

 
  • (34) אשת לוט

  • "ותבט אשתו מאחוריו, ותהי לנציב מלח"

  • (בראשית י"ט)

  •  

  • אבן גשר

  • 40 x 22 x 20 cm

  •  

  •