? מגדלי בבל
  • מגדלי בבל

  •  

  • מתכת

  • פסל סביבתי גדול