? עמודי שמשון
  • עמודי שמשון

  •  

  • צינורות מתכת + ברונזה

  • פסל גן