? זוג בצירי לידה
                      
  • זוג בצירי לידה  

  •                                 

  • אבן גשר

  • 50 x 13 x 14 ס"מ