• (37) ההוגה

  • "פי צדיק יהגה חוכמה"

  • (תהילים ס/י"א)

  •  

  • אבן גשר

  • 60 x 30 x 16 cm