מנורה שבעת הקנים

          

         מתכת, 5 מטר 

          

         לזכר הנופלים בני נוה דוד חיפה