? הבלי תבל

  • הבלי תבל

  •  

  • בטון

  •    250 X 60 X 60   ס"מ

  •