? יד לזכר ש.מרדכי

  •   יד לזכר ש.מרדכי

  •  

  •  מתכת

  • 2.5 X 2 מטר

  •