• טורסו 

  • "אתם גוף בלא ראש, צורת אדם ואין אדם"

  • (סופר וספר 219)

  •   

  • שיש יווני

  • 105 x 25 x 20 cm

  •