? אשת לוט

  • אשת לוט

  •  

  • בזלת ציון

  •    50 X 20 X 20   ס"מ

  •