•   

 
  •   טבור הוולד

" כיצד מילדין אשה בשבת וקושרין את הטבור"

  • (שבח י"ח)

  •  

  • שיש קררה

  • 58 x 57 x 15 cm

  •  

  •