• איברים

  • חימר וגלזורה

  • 24 x 35 x 26 cm

  • "על כן אברים שפילגת בנו"

  • (מתוך "נשמה "ש.שבת)