? אשה ראש טורסו
    

  •  אשה ראש טורסו

  •  

  • שיש קררה

  • 59 X 30 X 26 cm